بیش از ۹۵ درصد جمعیت شهرستان پیرانشهر از نعمت آب بهره مند هستند

  احمدیان رئیس اداره آب فاضلاب پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ آب آشامیدنی پیرانشهر از ۱۶ حلقه چاه تامین می شود که سعی بر این است با شروع پروژه تصفیه خانه سیلوه مشکل آب شهرستان حل شود. احمدیان افزود: شبکه آب آشامیدنی شهرستان به طوع ۵۶۲ شهری و ۳۹۸ خط انتقال به مشترکین […]

 

احمدیان رئیس اداره آب فاضلاب پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ آب آشامیدنی پیرانشهر از ۱۶ حلقه چاه تامین می شود که سعی بر این است با شروع پروژه تصفیه خانه سیلوه مشکل آب شهرستان حل شود.

احمدیان افزود: شبکه آب آشامیدنی شهرستان به طوع ۵۶۲ شهری و ۳۹۸ خط انتقال به مشترکین روستایی خدمت رسانی می کند.

وی اظهار داشت؛‌ از مجموع جمعیت شهرستان، ۹۵ درصد جمعیت شهرستان به شبکه آب آشامیدنی و ۸۷ درصد به شبکه فاضلاب شهرستان  متصل هستند و با توجه به افزایش جمعیت، ۷۲ کیلومتر لوله کشی شبکه فاضلاب و ۳۳ کیلومتر توسعه شبکه آب آشامیدن مورد نیاز است