بیش از ۶۶ درصد بودجه ۱۴۰۲ تحقق شده است/ طرح جامع شهری مساحت شهر پیرانشهر را به ۱۵۰۰ هکتار افزایش خواهد داد

  شهردار پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ شهرداری پیرانشهر توانسته بودن فروش املاک و ماشین آلات و صرفا از طریق جذب درآمدها تاکنون ۶۶ درصد از بودجه را محقق کند. تفاخر افزود؛ طرح پیشنهادی جامع پیرانشهر جهت بررسی ارائه شده و در صورت تایید کل طرح مساحت شهر پیرانشهر با افزایش بیش از […]

 

شهردار پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ شهرداری پیرانشهر توانسته بودن فروش املاک و ماشین آلات و صرفا از طریق جذب درآمدها تاکنون ۶۶ درصد از بودجه را محقق کند.

تفاخر افزود؛ طرح پیشنهادی جامع پیرانشهر جهت بررسی ارائه شده و در صورت تایید کل طرح مساحت شهر پیرانشهر با افزایش بیش از ۵۰۰ هکتاری به ۱۵۰۰ هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.

شهردار پیرانشهر اظهار داشت؛ در رابطه با برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز اقدامات خوبی صورت گرفته است و در این رابطه از ۷۰۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز ۶۴۰ مورد موفق به تشکیل پرونده و معرفی به ماده ۱۰۰ شده است