بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پروژه آبیاری تحت فشار در پیرانشهر اجرا خواهد شد/ پروژه بزرگراه پیرانشهر-نقده تا سال ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید

  خضر کاک درویشی فرماندار پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ اعتبارات قابل توجهی در حوزه آب، راهداری و آموزشی از ردیف بودجه ملی اختصاص داده شده است کاک درویشی افزود؛ از ردیف اعتبار ملی برای حوزه آب و از محل سد سیلوه ۱۴۵۰ میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار پایاب سد سیلوه تخصیص […]

 

خضر کاک درویشی فرماندار پیرانشهر در نشست با اصحاب رسانه گفت؛ اعتبارات قابل توجهی در حوزه آب، راهداری و آموزشی از ردیف بودجه ملی اختصاص داده شده است

کاک درویشی افزود؛ از ردیف اعتبار ملی برای حوزه آب و از محل سد سیلوه ۱۴۵۰ میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار پایاب سد سیلوه تخصیص داده شده که تاکنون ۴۹۶ میلیارد پرداخت شده است

فرماندار پیرانشهر افزود؛ همچنین از محل سد کانی سێو ۱۹۰۰ میلیارد تخصیص داده شده و که با احتساب ۶ هزار هکتار آبیاری تحت فشار که تاکنون ۷۰۰ میلیارد پرداخت شده است

کاک درویشی فرماندار پیرانشهر اظههر داشت؛ در حوزه راهداری نیز اعتبارات خوبی تخصیص داده شده است، جاده پیرانشهر نقده با ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که تاکنون ۲۵۰ میلیارد پرداخت شده و در سفر اخیر نیز ۱۵۰ میلیارد دیگر پرداخت خواهد شد که تا اتمام این پروژه تنها ۱۸ کیلومتر مانده تا پایان سال ۱۴۰۴ پروژه به اتمام خواهد رسید

کاک درویشی اظهار داشت؛ از دیگر پروژه های ملی شهرستان تعریض مییر پیرانشهر-سردشت است که در فاز اول ۷ کیلومتر مسیر پیرانشهر تا سه راهی نمنجه چند بانده خواهد شد و فاز دوم (سه راهی نمنجه تا روستای ترکش) پروژه نیز بعد از اتمام فاز اول استارت زده خواهد شد

فرماندار پیرانشهر با اشاره به اینکه تمامی پروژه های آموزشی شهرستان دارای پیمانکار فعال هستند اظهار داشت؛ ضمن اتمام پروژه های در دست اقدام به زودی یک هنرستان ۹ کلاسه در شین آباد و یک مدرسه نیز در محل مدرسه دختران در شین آباد استارت زده خواهد شد