سال ۱۴۰۳ چند پروژه زیرساختی در پیرانشهر اجرا خواهند شد/ احداث پارک ۴ هکتاری در منطقه آمانج

شهردار پیرانشهر با اشاره به پروژه های مدنظر شهرداری در سال ۱۴۰۳ گفت؛ شهرداری در نظر دارد چندین پروژه زیرساختی در صورت تصویب شورای شهر اجرا کند تفاخر افزود؛ یکی از این پروژه ها احداث پارک با مساحت چهار هکتار و نیم در محله آمانج است که خوشبختانه راه و شهرسازی زمین اهدا کرده و […]

شهردار پیرانشهر با اشاره به پروژه های مدنظر شهرداری در سال ۱۴۰۳ گفت؛ شهرداری در نظر دارد چندین پروژه زیرساختی در صورت تصویب شورای شهر اجرا کند

تفاخر افزود؛ یکی از این پروژه ها احداث پارک با مساحت چهار هکتار و نیم در محله آمانج است که خوشبختانه راه و شهرسازی زمین اهدا کرده و از ابتدای سال پیش‌رو استارت زده خواهد شد

شهرداری پیرانشهر اظهار داشت؛ یکی از پروژه های دیگر، تکمیل کمربندی جدید و آزادسازی این بخش از مسیر است که رایزنی ها برای اتمام این پروژه انجام شده است و شهرداری پیرانشهر در بودجه سال آینده ۵۹ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته است.