آبگیری تالاب های آذربایجان غربی آغاز شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت : با همکاری شرکت آب منطقه ای استان ، عملیات اجرایی رهاسازی آب به تالاب های استان آغاز شده است و تا آبگیری حداکثری تالاب ها ادامه خواهد یافت. به گزارش پیرانشهر رووداو، سعید شهند در این باره افزود: براساس مصوبات کارگروه ستاد احیای دریاچه […]

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت : با همکاری شرکت آب منطقه ای استان ، عملیات اجرایی رهاسازی آب به تالاب های استان آغاز شده است و تا آبگیری حداکثری تالاب ها ادامه خواهد یافت.

به گزارش پیرانشهر رووداو، سعید شهند در این باره افزود: براساس مصوبات کارگروه ستاد احیای دریاچه ارومیه و با همکاری شرکت آب منطقه ای استان، آبگیری همه تالاب های آذربایجان غربی همزمان با پایان فصل کشاورزی آغاز شده است.

او  بیان کرد: تمامی سردهنه های کشاورزی در مسیر انتقال آب به تالابها بسته شده است و آب رهاسازی شده بصورت کامل وارد تالاب ها می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اختصاص ۶۷ میلیون متر مکعبی حق آبه تالاب های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه گفت : با وجود کاهش میزان بارندگی در استان به ویژه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تمامی تالاب های استان به ویژه تالاب های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه بصورت حداکثری آبگیری می شوند.

شهند ادامه داد: در صورتی که وضعیت بارندگی در روزهای آینده مناسب باشد این میزان حق آبه تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش می یابد

او با تاکید بر آبگیری و احیای تالاب های استان  به عنوان زیستگاه های مهم از نظر تنوع زیستی گفت : تالاب های استان آذربایجان غربی زیستگاه دائمی و فصلی هزاران پرنده مهاجر هستند و آبگیری به موقع این تالاب ها موجب پویایی و جریان یافتن زندگی حیات وحش در این زیستگاه ها می شود.