حقوق تمامی پرسنل و کارگران شهرداری به روز است

  شهردار شهر پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو مدعی شد: حقوق تمامی پرسنل و کارگران شهرداری به روز است وی افزود: حقوق تمامی کارمندان و پرسنل شهرداری تا پایان آذر ماه سال جاری پرداخت شده است و حقوق کارگران نیز با توجه به لزوم صورت وضعیت توسط شرکت های پیمانکار تا پایان آبان […]

 

شهردار شهر پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو مدعی شد: حقوق تمامی پرسنل و کارگران شهرداری به روز است

وی افزود: حقوق تمامی کارمندان و پرسنل شهرداری تا پایان آذر ماه سال جاری پرداخت شده است و حقوق کارگران نیز با توجه به لزوم صورت وضعیت توسط شرکت های پیمانکار تا پایان آبان ماه پرداخت شده است و حقوق آذر ماه نیز طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.