“تلگرامیزه شدن انتخابات از قدرت تا مقاومت”

“تلگرامیزه شدن انتخابات از قدرت تا مقاومت”   به قلم حسن منتظری کاربرد تلگرام در انتخابات شورای پیرانشهر پدیده جدیدی است که از زوایا و ابعاد مختلفی می توان آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.فرض اساسی این نوشتار این است که در اغلب این گروهها که قرار است خروجی آن نهاد مشورتی به […]

“تلگرامیزه شدن انتخابات از قدرت تا مقاومت”

 

به قلم حسن منتظری
کاربرد تلگرام در انتخابات شورای پیرانشهر پدیده جدیدی است که از زوایا و ابعاد مختلفی می توان آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.فرض اساسی این نوشتار این است که در اغلب این گروهها که قرار است خروجی آن نهاد مشورتی به نام شورا باشد اعمال قدرت صورت میگیرد؛اعمال قدرتی که رگه هایی از خشونت در آن مستتر است!

تراژدی اعمال قدرت آنجاست که بدون هماهنگی و مشورت با شهروندان،کاربران به لیست حامیان افزوده می شوند؛غافل از این که حمایت را نمی شود مصادره کرد و بازی با این مفهوم توسط کاندیداهای شورا، طنز زمانه است. چه خشونتی واضح تر از این که با فشار دادن دکمه ای مجازی، فرد به لیست گروه های پر دردسر اضافه شود و همان عضوی که بر او چنین خشونتی اعمال شده است از سر تعارف در گروه بماند!

اگر تمرین کاندیداهای شورا، تمرین اعمال قدرت در فضای مجازی است حق شهروندان نیز در این فضای غوغاسالارانه و معطوف به قدرت، ابراز مقاومت است. تعارف را با کسانی که با اعمال قدرت و بدون هماهنگی حامی می طلبند کنار بگذاریم؛ خروج از این گروههای “غیر برنامه محور” عین مقاومت است.

 

لینک کوتاه: https://piranshahrrudaw.ir/?p=739