یک باند قاچاق درخت در پیرانشهر دستگیر شدند

  مرادی رئیس اداره منابع طبیعی پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت؛ برابر هوشیاری و همکاری کلیه اهالی روستای میشه ده سفلی و حضور به موقع همکاران اداره منابع طبیعی پیرانشهر سارقین درختان خودرو در مسیر رودخانه میشه ده شناسایی و تعداد دو خودرو با پلاک مهاباد شناسایی و متوقف گردید مرادی افزود؛ […]

 

مرادی رئیس اداره منابع طبیعی پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو گفت؛ برابر هوشیاری و همکاری کلیه اهالی روستای میشه ده سفلی و حضور به موقع همکاران اداره منابع طبیعی پیرانشهر سارقین درختان خودرو در مسیر رودخانه میشه ده شناسایی و تعداد دو خودرو با پلاک مهاباد شناسایی و متوقف گردید

مرادی افزود؛ همدستان سارقین متاسفانه از اهالی منطقه نیز شناسایی گردید و خودروها با دستور قضایی به پارکینگ تحویل و اقدامات قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی قرار گرفت

رئیس اداره منابع طبیعی پیرانشهر در ادامه افزود؛ ضمن تشکر و قدردانی از کلیه اهالی روستای میشه ده سفلی بویژه اعضای شورای اسلامی روستا که همدل و متحد و با هوشیاری و اقدام به موقع در برخورد با متخلفین زحمت  کشیدند و در راستای حفظ و حراست از این منابع خدادادی تلاش نموده و می نمایند

مرادی در پایان یادآور شد؛  از تمامی شهروندان بویژه روستاییان محترم تقاضا داریم که در برخورد با عوامل و سارقین درختان خودرو و جنگلی همیار و همدل باشند تا این منابع ارزشمد از دست نرود