این جاده بوی «مرگ» می دهد

  مردمانی که هر لحظه مرگ عزیزان شان را به نظاره و به عزا می نشینند!. ‘داستان بر سر نیامدن هاست!. صبح کسی سر بر شانه ی جاده می گذارد و شب تکه و پاره پاره هایش را به خانه می آورند!. آمار تلفات جاده ی پیرانشهر_سردشت را دریابید! راه هایی که قسمت بیشتر آن به […]

 

مردمانی که هر لحظه مرگ عزیزان شان را به نظاره و به عزا می نشینند!.

‘داستان بر سر نیامدن هاست!. صبح کسی سر بر شانه ی جاده می گذارد و شب تکه و پاره پاره هایش را به خانه می آورند!.

آمار تلفات جاده ی پیرانشهر_سردشت را دریابید! راه هایی که قسمت بیشتر آن به سالهای پیش بر می گردد!کاش از آمار تصادفات جاده ای پیرانشهر _سردشت خبر داشتید! کاش اینجا مجالی برای عنوان نمودن تک تک ِ نامشان بود!. ‌چه بسیار شمع و محفل ِ خانواده و دوستانی که بواسطه ی این حوادث تلخ خاموش شده است !. به راستی، چرا در این مورد چاره اندیشی نمی شود!؟ که به واسطه ی ندانم کاری، بی تدبیری و کج اندیشی انگار به مسلخی کشانده می شوند!

کاش بر دروازه ی ورودی شهرم به جای خوش آمد گویی ها ، می نوشتند : جاده ایمن نیست خطر ِ مرگ جاده ای در پیش است!.

کلنگی چندین بار به زمین زده می شود و مردمی خسته از این شروع های بی پایان و تکرار ِ بیهوده!. از پروژه هایی که فقط قول ِ اعتبار می گیریم و سپس نیمه کاره رها می شوند!.

کاش خانم ِ کارگردان ( داریوش مهرجویی) بعد از فیلم ” بمانی” در مورد خودسوزی، از فیلمنامه دیگری بنام “سفر های بی برگشت جاده ای” در شهر ِ ما نیز رونمایی می کردند!. آخر چقدر درد و اَلم بباید تا مسئولی متوجه این فجایع و تراژدی های غم انگیز در جاده های منتهی به مرگ شود!

به یاد روح پاک فوت شدگان حوادث اخیر
یادداشتی کوتاه از بیستون آگوشی