هیچکدام از دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی رتبه عالی کسب نکردند

سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌غربی در رابطه با این خبر گفت: ارزیابی انجام شده در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی، شامل ۱۶ شاخص عمومی که مشترک بین همه دستگاه‌ها بوده و ۵۸۴ شاخص اختصاصی که متناسب با ماموریت های ذاتی و شرح وظایف دستگاهها در سطح ۵۲ دستگاه استانی صورت گرفته […]

سپهری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌غربی در رابطه با این خبر گفت: ارزیابی انجام شده در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی، شامل ۱۶ شاخص عمومی که مشترک بین همه دستگاه‌ها بوده و ۵۸۴ شاخص اختصاصی که متناسب با ماموریت های ذاتی و شرح وظایف دستگاهها در سطح ۵۲ دستگاه استانی صورت گرفته است.

سپهری همچنین افزود: ۵۲ دستگاه در قالب ۶ گروه، شامل گروه زیربنایی و زیرساخت (۱۱ دستگاه)، عمومی و قضایی و امنیتی (۷ دستگاه)، تولیدی و خدماتی (۷ دستگاه)، فرهنگی علمی و آموزشی (۱۰ دستگاه)، سلامت و رفاه اجتماعی (۱۳ دستگاه) و اقتصادی و مالی (۴ دستگاه) گروه بندی شده اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه در نتایج ارزیابی و رتبه های کسب شده هیچ دستگاهی با رتبه عالی نداشتیم، افزود: بر اساس اعلام سطح بندی توسط سازمان اداری و استخدامی از بین ۵۲ دستگاه ارزیابی شده استان، ۱۳ دستگاه رتبه ضعیف، ۱۶ دستگاه رتبه متوسط و ۲۳ دستگاه رتبه خوب کسب کردند.

در پایان این آیین از دستگاه‌های اجرایی برتر استان در زمینه خدمت‌رسانی به مردم در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره قدردانی شد:

گروه تولیدی و خدماتی: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان
گروه سلامت و رفاه اجتماعی: اداره کل دامپزشکی
گروه عمومی، امنیتی و قضائی: اداره کل ثبت احوال
گروه فرهنگی، علمی و آموزشی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

پ.ن؛ شاید بد نباشد که در راستای بهبود خدمت رسانی به مردم، ارزیابی از عملکرد دستگاه های اجرایی شهرستان نیز انجام شود