سد سیلوه پیرانشهر در پایین ترین حجم سال آبی/ کاهش ۷ میلیون متر مکعبی نسبت به مدت مشابه سال قبل

  به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو طی گفتگوی اختصاصی با رئیس اداره منابع آب شهرستان پیرانشهر، پرچمی از کاهش ۷ میلیون متر مکعبی آب سد سیلوه نسبت به سال آبی مشابه خبر داد. پرچمی افزود: هم اکنون حجم دخیره اب پشت سد سیلوه ۴۸/۵ میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به مدت مشابه سال […]

 

به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو طی گفتگوی اختصاصی با رئیس اداره منابع آب شهرستان پیرانشهر، پرچمی از کاهش ۷ میلیون متر مکعبی آب سد سیلوه نسبت به سال آبی مشابه خبر داد.

پرچمی افزود: هم اکنون حجم دخیره اب پشت سد سیلوه ۴۸/۵ میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته با کاهش ۷ میلیون متر مکعبی مواجه هستیم.

رئیس اداره منابع آب شهرستان پیرانشهر اظهار داشت: با توجه به تامین اب بخش کشاورزی دشت جلدیان و زمین های پایین دست سد سیلوه، خروجی آب این سد هم اکنون ۵ متر مکعب بر ثانیه می باشد.

این مقام مسوول ورودی بسیار کم آب نسبت به سال آبی سالهای قبل و نیز تامین آب کشاورزی پایین دست سیلوه را که امسال با تنش آبی در بخش کشاورزی مواجه بوده ایم را دلیل اصلی کاهش تراز آب سد سیلوه عنوان کرد.