توسعه زیرساخت‌های استان آذربایجان غربی بویژه شهرستان پیرانشهر شتاب بیشتری خواهد گرفت

  به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو، امروز چهارشنبه‌ حسین مذنب مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی طی حضور در شهرستان پیرانشهر و مرز تمرچین از شتاب در اجرای پروژه های راه‌سازی در استان آذربایجان غربی و مشخصا شهرستان پیرانشهر خبر داد. مذنب افزود: طی سال گذشته پروژه های خوبی در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرستان پیرانشهر […]

 

به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو، امروز چهارشنبه‌ حسین مذنب مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی طی حضور در شهرستان پیرانشهر و مرز تمرچین از شتاب در اجرای پروژه های راه‌سازی در استان آذربایجان غربی و مشخصا شهرستان پیرانشهر خبر داد.

مذنب افزود: طی سال گذشته پروژه های خوبی در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرستان پیرانشهر صورت گرفته است و بسیاری از پروژه ها نیز باید شتاب بیشتری برای به سرانجام رساندن انها صورت گیرد.

مدیرکل بازرسی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: شهرستان پیرانشهر به عنوان یک گذرگاه مهم مرزی در توسعه‌ اقتصادی به شمار می رود و از این رو وزارت راه و شهرسازی خود را مکلف به توسعه تمامی زیرساخت‌های مربوط به این وزارتخانه می داند.