رشته های دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشهر افزایش می یابند

  تاسیس رشته جدید کارشناسی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشهر دکتر حمزه حاجی رئیس این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو، با اعلام این خبر افزود: از سال گذشته و با تبدیل این دانشگاه به مرکز، توسعه رشته ها را متناسب با نیاز شهرستان و منطقه در دستور کار قرار […]

 

تاسیس رشته جدید کارشناسی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشهر

دکتر حمزه حاجی رئیس این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو، با اعلام این خبر افزود: از سال گذشته و با تبدیل این دانشگاه به مرکز، توسعه رشته ها را متناسب با نیاز شهرستان و منطقه در دستور کار قرار دادیم. بر این اساس، تاسیس و راه اندازی بیست (۲۰) رشته جدید در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای شهرستان پیرانشهر درخواست کردیم که این درخواست ها در کارگروه های مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال بررسی هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشهر گفت از مجموع رشته های درخواستی این مرکز، خردادماه سال جاری، کار بررسی رشته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در کارگروه های مربوطه به پایان رسید و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با تاسیس و راه اندازی این رشته در دانشگاه پیام نور مرکز پیرانشهر موافقت نمود که در جلسه اخیر نیز، شورای گسترش با تاسیس و راه اندازی رشته جدید کارشناسی آموزش زبان انگلیسی در این مرکز دانشگاهی موافقت نمود.

دکتر حاجی ضمن تبریک تاسیس این رشته به جامعه دانشگاهی شهرستان، خاطر نشان کرد که تاسیس بقیه رشته ها همچنان در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری و تعامل موثر مسئولین مربوطه، بقیه رشته های درخواستی این دانشگاه نیز، به تصویب برسند