داروهای ممنوعه در کشور عراق

بر اساس قانون کشور عراق حمل برخی داروها، همراه مسافر جرم است.لذا افرادی که به عراق مسافرت دارند بدانند بر اساس قوانین کشور عراق اگر مسافری یکی از داروهای زیر را حمل کند جرم محسوب می‌شود. لیست داروهای ممنوعه در کشور عراق اکسپکتورانت کدئین (Expectorant Codeine) ترامادول (Tramadol) هیدرومورفین (Methyldihydromorphine) پتیدین (Pethidine) فلورازپام (Flurazepam) متادون […]

بر اساس قانون کشور عراق حمل برخی داروها، همراه مسافر جرم است.لذا افرادی که به عراق مسافرت دارند بدانند بر اساس قوانین کشور عراق اگر مسافری یکی از داروهای زیر را حمل کند جرم محسوب می‌شود.

لیست داروهای ممنوعه در کشور عراق

 1. اکسپکتورانت کدئین (Expectorant Codeine)
 2. ترامادول (Tramadol)
 3. هیدرومورفین (Methyldihydromorphine)
 4. پتیدین (Pethidine)
 5. فلورازپام (Flurazepam)
 6. متادون (Methadone)
 7. کلونازپام (Clonazepam)
 8. مورفین (Morphine)
 9. اگزازپام (Oxazepam)
 10. دیازپام (Diazepam)
 11. بوپرنورفین (Buprenorphine)
 12. انواع مواد مخدر