حضور خبرنگارنماهای ناکجاآباد به صورت سفارشی در نشست خبری مدیرکل راه و شهرسازی استان البته در پیرانشهر

  حذف رسانه های منتقد شهرستان از حضور در نشست خبری مدیرکل راه و شهرسازی در پیرانشهر امروز مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی خبری تحت عنوان (نشست خبری با اصحاب رسانه پیرانشهر جهت بررسی پروژه های راه و شهرسازی در پیرانشهر) را در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد پیرانشهر منتشر نموده که […]

 

حذف رسانه های منتقد شهرستان از حضور در نشست خبری مدیرکل راه و شهرسازی در پیرانشهر

امروز مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی خبری تحت عنوان (نشست خبری با اصحاب رسانه پیرانشهر جهت بررسی پروژه های راه و شهرسازی در پیرانشهر) را در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد پیرانشهر منتشر نموده که حتی یک خبرنگار پیرانشهر در این جلسه حضور نداشته اند!!!

مشخص نیست که مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی با چه هدفی دست به این اقدام غیر حرفه ای و ناشیانه زده است و اصلا به اصطلاح عملکرد خود را برای چه کسی توضیح می دهد که با انها برچسب خبرنگار زده است.

شاید بهتر بود ایشان عدم اتمام پروژه بزرگراه پیرانشهر به نقده ( جاده_مرگ) را پس از یک دهه برای مردم توضیح می دادند…

و یا اینکه اقای مدیرکل به ظاهر فعال، از آخرین وضعیت زمین طرح ملی مسکن در پیرانشهر برای مردم می‌گفتند!