تخریب و قلع وقم ۱۲۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم جاده‌های آذربایجان غربی

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۶مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه‌های استان قلع و قم شده است. به گزارش روابط عمومی حبیب خوش فطرت معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهار کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در […]

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲۶مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه‌های استان قلع و قم شده است.

به گزارش روابط عمومی حبیب خوش فطرت معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی اظهار کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز سوانح و تصادفات رانندگی است.

وی با بیان اینکه حفظ حریم و نگهداری از راه‌ها و ابنیه فنی راه‌ها از وظایف ذاتی راهداری است، افزود: هرگونه ساخت و ساز در حریم قانونی جاده‌ها منوط به اخذ مجوز از اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

این مسئول گفت: باتوجه به اهمیت این موضوع در بروز سوانح رانندگی، گشت های راهداری به صورت مداوم نظارت و رصد جاده ها را انجام می دهند و در صورت مشاهده یا گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز، این اداره کل با اخذ حکم قضایی از مراجع ذیربط با جدیت نسبت به اعمال قوانین مربوطه اقدام می کند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه مقابله با تجاوز به حریم راه‌ها از وظایف متولیان راه‌ها است، افزود: این اداره کل ضمن تعامل با کلیه ادارات و دستگاه‌های دولتی ذیربط با جدیت با هرگونه قانون گریزی و قانون شکنی مقابله می‌کند.

وی با تاکید براینکه این گونه تصرفات و ساخت و سازها در هر مرحله‌ای که باشند، پس از اخذ حکم قضایی، اقدامات قانونی انجام می شود، افزود: از شهروندان و کاربران جاده ای تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی مراتب را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند.

پنج شنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲