✍️بیستون آگوشی خبرنگار ورزشی و مربی فوتبال

بعید می‌دانم شهروندان خدمات شهرداری و شورای شهر را تنها به آسفالت کردن معابر و جمع آوری زباله‌ها محدود بدانند.

ورزش موثرترین حق اجتماعی یک شهروند در مسیر برخورداری از یک زندگی سالم و بانشاط است و یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند در نشاط و شادی احاد مردم نقش مهمی را ایفا کند شهرداری با همکاری شورا شهر است.، بعید می‌دانم شهروندان خدمات شهرداری و شورای شهر را تنها به آسفالت کردن معابر و جمع […]

ورزش موثرترین حق اجتماعی یک شهروند در مسیر برخورداری از یک زندگی سالم و بانشاط است و یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند در نشاط و شادی احاد مردم نقش مهمی را ایفا کند شهرداری با همکاری شورا شهر است.، بعید می‌دانم شهروندان خدمات شهرداری و شورای شهر را تنها به آسفالت کردن معابر و جمع آوری زباله‌ها محدود بدانند.

شورای شهر و شهرداری به عنوان یک نهاد مردمی وظیفه خطیری را در خصوص سلامت جسمی و روانی شهر بر عهده دارد چند نکته در مورد چگونگی توسعه ورزش شهروندی با حمایت شورای شهر و شهرداری بیان می شود که امیدوارم شورای شهر پیرانشهر و شهرداری که در امر ورزش بسیار ضعیف بوده اند به آن‌ توجه کنند !!

تعامل و وحدت شورا و شهرداری، مدیریت واحد شهری را به دنبال دارد. یکی از مباحث مدیریت واحد شهری ورزش و تربیت بدنی است که در میان ۲۳ وظیفه شورا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شورا می تواند با در نظر گرفتن اصول کار و با توجه به وظایفش اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد.

در قانون اساسی در بند ۳ اصل ۳، دولت مکلف است خدمات ورزشی رایگان در اختیار عموم جامعه قرار دهد. در راستای تحقق این اصل، باید فرصتی ایجاد کرد که مردم از ورزش رایگان بهره مند شوند زیرا درصد بالایی از شهروندان سال به سال دچار مشکلات عدیده ای که ناشی از بی تحرکی و زندگی ماشینی است می شوند و  بی تحرکی و مشکلات بسیاری که از این مساله نشات می گیرد زنگ خطری است برای جامعه ی بیماری که در سال های آینده خواهیم داشت.

بنابراین انتظار می رود شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، با تشخیص این نقصان، کمر همت بسته و با توسعه واقعی ورزش شهروندی، آغازگر حرکتی باشند که در سال های آینده قطعاً پیامدهای مثبت آن نمایان خواهد شد.
افزایش بودجه ورزشی و نیز کمک مالی به هیات ورزش های همگانی شهرستان ، به منظور برگزاری مسابقات مختلف ، کمک به ورزشکاران ، اسپانسری در رشته های مختلف و معرفی ورزش های کم هزینه و سالم به شهروندان در راستای توسعه ورزش شهروندی از جمله پیشنهادهایی است که انتظار می رود شهرداری و شورای اسلامی شهر با نگاهی آینده نگر و با تصویب آن، گام مهمی در سلامت شهروندان محروم این دیار بردارند.

-استراتژی های توسعه ورزش شهروندی
افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان آبادانی

ـ تغییر الگوی ورزش شهروندی با تاکید براستفاده بهینه از فضاهای طبیعی و روباز

ـ افزایش سهم اعتبارات ورزشی از کل بودجه شهرداری

ـ ارتقای جایگاه ورزش شهروندی تأکید بر انتقال مدیریت و منابع ورزش همگانی به شهرداری

ـ توسعه الگوهای جدید ورزش همگانی و تفریحات ورزشی، سازگار با محدودیت های اقتصادی و زندگی شهری

ـ تبلیغی در ورزش همگانی و تفریحات ورزشی

ـ توسعه ورزش شهروندی با محوریت محله