مسمومیت غذایی در یکی از مجالس دید و بازدید حاجیان پیرانشهری

مسمومیت غذایی در یکی از مجالس دید و بازدید حاجیان پیرانشهری بر اساس گزارشات دریافتی امشب در یکی از مجالس پذیرایی حجاج پیرانشهری به دلیل مسمومیت غذایی چند نفر از مهمانان به بیمارستان منتقل شدند بر اساس گزارشات اولیه غذای عرضه شده در این محفل توسط یکی از غذاخوری های سطح شهر تهیه شده که […]

مسمومیت غذایی در یکی از مجالس دید و بازدید حاجیان پیرانشهری

بر اساس گزارشات دریافتی امشب در یکی از مجالس پذیرایی حجاج پیرانشهری به دلیل مسمومیت غذایی چند نفر از مهمانان به بیمارستان منتقل شدند

بر اساس گزارشات اولیه غذای عرضه شده در این محفل توسط یکی از غذاخوری های سطح شهر تهیه شده که اکیپ دامپزشکی و شبکه بهداشت درمان جهت بررسی کارشناسی در محل تهیه غذا حضور دارند

لازم به ذکر است غذاخوری مذکور با دستور دادستان شهرستان پلمپ و مجموعه اکیپ آشپزخانه نیز دستگیر شده اند