ثبت ۱۸۴ هزار کودک‌همسری در ۶ سالچند کودک طلاق گرفتند؟

قانون جوانی جمعیت قرار بود جلوی روند تند کاهش ازدواج و فرزندآوری را بگیرد، اما به گواه آمارها در این امر موفق نبود. قانونی که ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته، حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای زنان کمتر از ۱۵ ساله ثبت شد. حدود ۲۷ هزار مورد کودک‌همسری […]

قانون جوانی جمعیت قرار بود جلوی روند تند کاهش ازدواج و فرزندآوری را بگیرد، اما به گواه آمارها در این امر موفق نبود. قانونی که ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ سال گذشته، حدود ۱۸۴ هزار ازدواج برای زنان کمتر از ۱۵ ساله ثبت شد. حدود ۲۷ هزار مورد کودک‌همسری ثبت‌شده فقط مربوط به سال گذشته است.

این‌ها تنها عدد نیستند. کودکانه‌هایی است که میان آمارها گم می‌شود. از میان این کودک‌همسری‌ها تعدادی هم به طلاق ختم می‌شود. کودکانی که روانه دفترخانه‌ها می‌شوند و مهر طلاق را در شناسنامه خود ثبت می‌کنند.

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته ۷۷۹ طلاق برای زنان کمتر از ۱۵ ساله به ثبت رسید. ضمن آنکه در ۶ سال گذشته نیز حدود پنج هزار طلاق برای زنان کمتر از ۱۵ سال ثبت شد.| تجارت‌نیوز