دستگیری باند تقلب کنکور سراسری در پیرانشهر

دستگیری باند تقلب کنکور سراسری در پیرانشهر بر اساس گزارشات دریافتی یک باند سازمان یافته تقلب و سرقت سوالات کنکور سراسری در پیرانشهر دستگیر شد این باند سازمان یافته استانی که هسته آن در پیرانشهر مشغول به فعالیت بود با کلاهبرداری و عقد قرارداد وعده قبولی در رشته های پرطرفدار را داده بودند، امروز دستگیر […]

دستگیری باند تقلب کنکور سراسری در پیرانشهر

بر اساس گزارشات دریافتی یک باند سازمان یافته تقلب و سرقت سوالات کنکور سراسری در پیرانشهر دستگیر شد

این باند سازمان یافته استانی که هسته آن در پیرانشهر مشغول به فعالیت بود با کلاهبرداری و عقد قرارداد وعده قبولی در رشته های پرطرفدار را داده بودند، امروز دستگیر شدند

در رابطه با این پرونده تعدادی از مدیران موسسات علمی و آموزشی و مشاوران کنکور شهرستان نیز دستگیر شدند

لازم است پدران و مادران نسبت به آگاهی بخشی به فرزندانشان اقدام نمایند تا در دام چنین باندهای قرار نگیرند و با وعده های بی اساس این موسسات وسوسه نشوند