فوت مادر ۲۱ ساله ی باردار پیرانشهری در بیمارستان ارومیه

۱۴۰۲/۰۴/۱۳ به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو طی گفتگو با رئیس مرکز اورژانس پیرانشهر، عزیز نژاد از فوت مادر باردار ۲۱ ساله پیرانشهری پس از انتقال به ارومیه و وضع حمل در بیمارستان ارومیه خبر داد. عزیز نژاد افزود: پس از دریافت خبر وضعیت مادر باردار ۲۱ ساله پیرانشهری بلافاصله درخواست بالگرد امداد از ارومیه به […]

۱۴۰۲/۰۴/۱۳

به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو طی گفتگو با رئیس مرکز اورژانس پیرانشهر، عزیز نژاد از فوت مادر باردار ۲۱ ساله پیرانشهری پس از انتقال به ارومیه و وضع حمل در بیمارستان ارومیه خبر داد.

عزیز نژاد افزود: پس از دریافت خبر وضعیت مادر باردار ۲۱ ساله پیرانشهری بلافاصله درخواست بالگرد امداد از ارومیه به پیرانشهر صورت گرفت و مادر باردار سریعا به بیمارستان کوثر ارومیه منتقل شد

رئیس مرکز اورژانس پیرانشهر در ادامه گفت؛ متاسفانه پس از وضع حمل دو قلوهای مادر پیرانشهری و پس از یک روز، مادر و دوقلوهایش در بیمارستان ارومیه جان باختند