کیفیت هوای پیرانشهر خطرناک اعلام شد

دکتر طه ایزان رئیس اداره محیط زیست پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو در رابطه با این خبر گفت؛ طی ورزش باد ورود توده گرد و غبار شدید از طرف کشور های همسایه به خصوص عراق میزان شاخص کیفیت هوای شهرستان پیرانشهر در مورخ ۲۸ /۳/ ۱۴۰۲ در وضعیت خطرناک قرار گرفت ایزان افزود؛ […]

دکتر طه ایزان رئیس اداره محیط زیست پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار پیرانشهر رووداو در رابطه با این خبر گفت؛ طی ورزش باد ورود توده گرد و غبار شدید از طرف کشور های همسایه به خصوص عراق میزان شاخص کیفیت هوای شهرستان پیرانشهر در مورخ ۲۸ /۳/ ۱۴۰۲ در وضعیت خطرناک قرار گرفت

ایزان افزود؛ خواهشمند است افراد مبتلا به بیماری ها قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت های خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید از فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از ماسک های استاندارد استفاده نمایند

رئیس اداره محیط زیست پیرانشهر در رابطه با تداوم این گرد و غبار گفت؛ این پدیده امروز طی ورزش شدید باد در کشور عراق و خیزش توده های گرد و غبار در این کشور و حرکت به سمت ایران باعث تحت تاثیر قرار گرفتن غرب و جنوب غربی کشور شده است و فعلا ادامه دارد