تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور

  جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی درخصوص تغییر ساعت کاری ادارات گفت: پیرو بند ۴ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ و مطابق بند ۲ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۷۴۳/ت۵۹۷۹۰ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ و بخشنامه شماره ۴۵۰۸۴ مورخه ۱۴۰۲٫۰۳٫۸ وزیر محترم کشور؛ کلیه ادارات، دستگاه های […]

 

جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی درخصوص تغییر ساعت کاری ادارات گفت: پیرو بند ۴ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ و مطابق بند ۲ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۷۴۳/ت۵۹۷۹۰ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ و بخشنامه شماره ۴۵۰۸۴ مورخه ۱۴۰۲٫۰۳٫۸ وزیر محترم کشور؛ کلیه ادارات، دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی مکلفند موارد ذیل را در دوره گرم سال (۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور ۱۴۰۲) اجرا نمایند:

ساعات کاری کلیه دستگاه های ذکر شده از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۵ لغایت ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۵ از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۳ ابلاغ می شود.

شهرداری های استان و دیگر بخش های مربوطه جهت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی نسبت به تامین وسائط نقلیه عمومی در ساعات تعیین شده اقدام نماید.

دمای محیط کار حداقل در ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم شده و سیستم های سرمایشی یک ساعت قبل از تعطیلی ادارات (ساعت ۱۲ ظهر) خاموش شود.

روشنایی داخل ساختمان در بازه زمانی ۱۴۰۲٫۰۳٫۱۵ لغایت ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۵ تا حد امکان کاهش و روشنایی محوطه بیرونی در این بازه زمانی به حداقل برسد.

دستگاه های اجرایی مکلفند در ساعات اداری نسبت به کاهش مصرف انرژی ۳۰ درصد نسبت به دوره پایه سال ۱۴۰۰ و همچنین ۶۰ درصد مصرف در ساعات غیراداری اقدام نمایند.

با استفاده از مولدهای اضطراری خود، در ساعات پیک تابستان (ساعت ۱۲ تا ۱۸) بار مصرفی تامین شود و با هماهنگی شرکت توزیع برق استان جهت بازدید، نصب کنتور و تامین سوخت مورد نیاز مولد اقدام شود.

مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه برعهده بالاترین مسئول هر دستگاه می باشد.

شرکت توزیع برق آذربایجان غربی ضمن نظارت بر اجرای بخشنامه به صورت دوره ای، نسبت به ارائه گزارش از وضعیت مصرف برق در استان به این معاونت اقدام نماید.