استاندار دهوک اقلیم کردستان عراق:

آماده ارتقای سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران هستیم

آماده ارتقای سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران هستیم  مشترکات در ۲ طرف مرز زمینه را برای ارتباط بیشتر فراهم کرده است استاندار دهوک اقلیم کردستان عراق گفت: آماده توسعه ارتباطات بیشتر در زمینه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران هستیم. علی تتر توفیق امروز در نشست استانداران استان‌های هم مرز جمهوری […]

آماده ارتقای سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران هستیم  مشترکات در ۲ طرف مرز زمینه را برای ارتباط بیشتر فراهم کرده است

استاندار دهوک اقلیم کردستان عراق گفت: آماده توسعه ارتباطات بیشتر در زمینه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

علی تتر توفیق امروز در نشست استانداران استان‌های هم مرز جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق اظهار کرد: مشترکات فرهنگی، زبانی، دینی و جغرفیایی در ۲ طرف مرز وجود دارد و همین امر زمینه را برای ارتباط بیشتر فراهم کرده است.

وی در ادامه افزود: هم اکنون شماری از دانشجویان اقلیم در مقاطع مختلف در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند و دانشگاه‌های اقلیم نیز آمادگی پذیرش دانشجو از ایران در رشته‌های ادبیات عربی، کردی و انگلیسی را دارا هستند.

استاندار دهوک اقلیم کردستان عراق در پایان گفت: امیدواریم همکاری‌ها در زمینه توریسم درمانی و کسانی که برای معالجه به ایران می‌آیند، بیشتر شود.