تهیه تجهیزات مدارس کمتر توسعه یافته آذربایجان غربی ، جایگزین مجازات حبس شد

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از محکومیت چهار متهم پرونده شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ارومیه به تجهیز مدارس روستاهای کمتر توسعه یافته استان به عنوان مجازات جایگزین حبس خبر داد.

به گزارش پیرانشهر رووداو  ناصر عتباتی  در این خصوص اظهار کرد: این حکم در راستای اجرای سیاست حبس زدایی با استفاده از ظرفیت قانونی مجازات جایگزین حبس، صادر شده است.

وی افزود: رییس شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ ارومیه در یک اقدام قابل تحسین هر یک از چهار متهم یک پرونده را به تجهیز مدارس روستاهای کمتر توسعه یافته استان محکوم کرد.

عتباتی ادامه داد: در قالب این حکم هر یک از متهمان به خرید و نصب پرده، تهیه میز و صندلی و دیگر تجهیزات به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان مجازات جایگزین ۶ ماه حبس تعزیری، تحت نظارت دادیار اجرای احکام و اعلام نیاز آموزش و پرورش استان محکوم شدند.