پیگیری ها برای افزایش سهمیه آرد در پیرانشهر در حال انجام است

جلسه شورای آرد و نان برگزار شد/ پیگیری ها برای افزایش سهمیه آرد در پیرانشهر در حال انجام است   جلسه شورای آرد و نان شهرستان با هدف بررسی وضعیت سهمیه آرد و عملکرد نانوایی‌ها؛ با حضور فرماندار پیرانشهر، معاونان سیاسی و عمرانی فرمانداری و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار گردید فـرماندار پیرانـشهر افزایـش […]

جلسه شورای آرد و نان برگزار شد/ پیگیری ها برای افزایش سهمیه آرد در پیرانشهر در حال انجام است

 

جلسه شورای آرد و نان شهرستان با هدف بررسی وضعیت سهمیه آرد و عملکرد نانوایی‌ها؛ با حضور فرماندار پیرانشهر، معاونان سیاسی و عمرانی فرمانداری و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار گردید

فـرماندار پیرانـشهر افزایـش رشـد جــمعیت شهـرستان و دریافت سهمـیه آرد برمـبنای آمــار سرشماری سال ۱۳۹۵، شروع فعالیتهای کارگران فــصلی و کشـــاورزان و… را عامـل اصلی ایجاد صف های نانوایی و افزایش متقاضی نان در این شهرستان عنوان کرد و افزود: پیگیریهای اساسی در خصـوص افـزایش سهمـــیه آرد شهرستان با مسؤلان استانی در حال انجام است

نــظارت دقـــیق بر نحــوه تخصیــص سهمیـه آرد متناسب با نیاز مناطـــق شهری و نحوه کارکرد نانوایی ها، کنترل ساعت ورود و خروج نانوایی‌ها، بازرسی و گشت های مشترک روزانه و برخورد قاطع با نانوایان متخلف از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود که در جهت جلوگیری از آشفتگی بازار و دریافت آسان نان؛ مورد پایش کارشناسی قرار گرفت.