روابط عمومی جمعیت هلال احمر پیرانشهر

برگزاری کاروان سلامت  با ارائه خدمات رایگان اعم از ویزیت و دارو

بە مناسبت هفتە هلال احمر ، جمعیت هلال احمر پیرانشهر اقدام به برگزاری کاروان سلامت  با ارایه خدمات رایگان اعم از ویزیت و دارو با حضور پزشکان فوق تخصص ، دندانپزشک ، پزشک عمومی و مامایی برای روستاهای محروم بخش لاجان به مرکزیت روستای پسوه نموده است خدمات ارائه شده زیر گوشه ای از فعالیتهای […]

بە مناسبت هفتە هلال احمر ، جمعیت هلال احمر پیرانشهر اقدام به برگزاری کاروان سلامت  با ارایه خدمات رایگان اعم از ویزیت و دارو با حضور پزشکان فوق تخصص ، دندانپزشک ، پزشک عمومی و مامایی برای روستاهای محروم بخش لاجان به مرکزیت روستای پسوه نموده است

خدمات ارائه شده زیر گوشه ای از فعالیتهای کاروان سلامت مذکور است.
خدمات رایگان ویزیت پزشک فوق تخصص مغز و اعصاب: ۷۲نفر
خدمات رایگان ویزیت پزشک فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی: ۷۹نفر
خدمات رایگان ویزیت دندانپزشک: ۲۸ نفر
خدمات رایگان ویزیت پزشک عمومی: ۲۴ نفر
خدمات رایگان مشاوره پزشک ماما : ۲۱نفر
خدمات رایگان دامپزشک عمومی: ۱۲ مورد
اهدای داروی بمبلغ ۴۸ میلیون تومان.
برگزاری کلاسهای آموزشی کمکهای اولیه برای ۶۴ نفر
برگزاری کلاسهای آموزشی آگاهی از خطرات مین برای ۷۱ نفر

حضور تیم‌های بهداش روان سحر  و آموزش آگاهی از زلزله و پناه‌گیری برای ۱۴۰  دانش آموز.
اهدای دفتر و نوشت افزار و بسته های بهداشتی برای ۱۴۰ دانش آموز.

روابط عمومی جمعیت هلال احمر پیرانشهر