ادامه دستگیری ها در شهرداری پیرانشهر

بر اساس گزارشات دریافتی لحظاتی قبل یکی از کارمندان شهرداری پیرانشهر توسط اطلاعات سپاه پیرانشهر دستگیر شد دلیل این دستگیری و نتیجه آن هنوز مشخص نیست لازم به ذکر است مدتی قبل رئیس کل دادگستری استان از بررسی پرونده اختلاس ۵۰۰ میلیارد ریالی در شهرداری پیرانشهر خبر داد

بر اساس گزارشات دریافتی لحظاتی قبل یکی از کارمندان شهرداری پیرانشهر توسط اطلاعات سپاه پیرانشهر دستگیر شد

دلیل این دستگیری و نتیجه آن هنوز مشخص نیست

لازم به ذکر است مدتی قبل رئیس کل دادگستری استان از بررسی پرونده اختلاس ۵۰۰ میلیارد ریالی در شهرداری پیرانشهر خبر داد