تاکید رئیس نظام پرستاری سردشت و پیرانشهر بر انسجام پرستاران

  دیروز نشست اعضای هیئت نظام پرستاری حوزه پیرانشهر و سردشت در محل بیمارستان امام خمینی سردشت برگزار گردید ودر این نشست که با حضور رئیس و اعضای حوزه نظام پرستاری شهرستان های سردشت و پیرانشهر در خصوص برنامه ریزی اجرای برنامه های سازمان نظام پرستاری کشور و بررسی چگونگی اجرای طرح تعرفه گزاری پرستاران […]

 

دیروز نشست اعضای هیئت نظام پرستاری حوزه پیرانشهر و سردشت در محل بیمارستان امام خمینی سردشت برگزار گردید ودر این نشست که با حضور رئیس و اعضای حوزه نظام پرستاری شهرستان های سردشت و پیرانشهر در خصوص برنامه ریزی اجرای برنامه های سازمان نظام پرستاری کشور و بررسی چگونگی اجرای طرح تعرفه گزاری پرستاران و منسجم سازی بیمه مسولیت همکاران پرستار با یکی از نمایندگی های بیمه برنامه ریزی امور رفاهی و تشکیل دفتر نظام پرستاری در بیمارستان امام خمینی سردشت و بررسی نمودن مشکلات پرستاران این دو شهرستان در سالن کنفرانس بیمارستان امام خمینی سردشت برگزار گردید

نشاطی خرم رئیس حوزه نظام پرستاری این دو شهرستان ضمن تشکر از مسولین ارشد شبکه های سردشت و پیرانشهر و بیمارستان های این دو شهرستان بر انسجام پرستاران درخصوص تقویت نمودن این حوزه نوپا تاکید نمود و همکاری صمیمانه تمامی پرستاران را در راستای اهداف نظام پرستاری در این دو شهرستان خواستار شد و گفت پرستار یکی از مهمترین ستون های نظام سلامت است و ارتقای انگیزه کاری آنان باعث تسریع و رشد روند خدمت رسانی به مردم عزیز می باشد و با اهمیت دادن به جایگاه پرستاری، خواسته ها ، دغدغه ها و رفع مشکلات این قشر زحمت کش و دلسوز انتظار می رود یکی از مهمترین برنامه های اجرایی مدیران ارشد باشد تا بتوانند بستر خوبی برای ارتقای سلامت جامعه مهیا کنند

در این نشست اعضای هیت مدیره نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح نموده و با اولویت دادن به موضوعات مطروحه مصوبات خود را مکتوب نمودند تا در اسرع وقت به سمع و نظر همکاران پرستار برسانند