شهردار پیرانشهر از گذربندی های غیرمجاز ۳۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر پیرانشهر خبر داد

  جلسه کارگروه کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان پیرانشهر دیروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه با حضور معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ،شهردار پیرانشهر، ریاست شورای شهر و سایر اعضای کارگروه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد در این جلسه مهندس فهر شهردار پیرانشهر به […]

 

جلسه کارگروه کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان پیرانشهر دیروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه با حضور معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ،شهردار پیرانشهر، ریاست شورای شهر و سایر اعضای کارگروه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

در این جلسه مهندس فهر شهردار پیرانشهر به تبیین وضعیت شهر در زمینه گذربندی های غیرمجاز داخل و خارج از محدوده ، ساخت و سازهای غیرمجاز و اقدامات گسترده پلیس ساختمان شهرداری طی یک ماه اخیر پرداخت

شهردار پیرانشهر از شناسایی گذربندی های غیرمجاز ۳۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهر پیرانشهر طی سنوات گذشته پرده برداشت و این مسئله را غده سرطانی برای توسعه و آینده شهر پیرانشهر عنوان نمود

شروع ساخت و ساز ۱۵۴ دستگاه ساختمان در شهر پیرانشهر طی یک ماه گذشته و همچنین توقیف ۱۰۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز از دیگر مواردی بود که در گزارش شهرداری پیرانشهر مطرح شد