کشف بزرگترین شبکه فساد خانگی در آذربایجان غربی

  مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال جاری وضعیت استان آذربایجان غربی از لحاظ امنیتی سفید اعلام شده، اظهار داشت؛ در این راستا با کشف یکی از بزرگترین خانه های فساد در استان که به صورت شبکه ای اقدام می کردند با اراذل اخلاقی نیز برخورد شد ایشان افزود؛ این شبکه […]

 

مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال جاری وضعیت استان آذربایجان غربی از لحاظ امنیتی سفید اعلام شده، اظهار داشت؛ در این راستا با کشف یکی از بزرگترین خانه های فساد در استان که به صورت شبکه ای اقدام می کردند با اراذل اخلاقی نیز برخورد شد

ایشان افزود؛ این شبکه فساد اخلاقی با اجاره سوئیت هایی به افراد تبعه خارجی و نسبت به فراهم کردن بساط فساد و لهو و لعب اقدام می کردند و در این برخورد نیز چند دستگاه آپارتمان پلمپ و چندین نفر دستگیر شدند و این پرونده نیز جهت سیر مراحل قانونی به دادگستری استان تحویل داده شد