افزایش دستگیری‌های مرتبط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرداری بوکان

  سه نفر دیگر دستگیر شدند روز گذشته که (خ.ف)مسئول دفتر شهردار سابق دستگیر شد، به همراه وی سه نفر دیگر از نیروهای مرتبط با تأمین امنیت کارکنان کنترل ساخت‌وساز توسط خود آن سازمان دستگیر و بازداشت شده‌اند. در طول یک ماه گذشته سربازان گمنام امام زمان با ورود جدی به بحث پرونده تخلفات ساخت […]

 

سه نفر دیگر دستگیر شدند

روز گذشته که (خ.ف)مسئول دفتر شهردار سابق دستگیر شد، به همراه وی سه نفر دیگر از نیروهای مرتبط با تأمین امنیت کارکنان کنترل ساخت‌وساز توسط خود آن سازمان دستگیر و بازداشت شده‌اند.

در طول یک ماه گذشته سربازان گمنام امام زمان با ورود جدی به بحث پرونده تخلفات ساخت و ساز‌های غیرمجازی، افراد و اشخاص مرتبط با این موضوع را دستگیر نموده‌اند و این بازداشت‌ها در بین احاد مردم بوکان بازتاب‌های مثبت و خوبی به همراه داشته است.

 

 

تهیه کننده و خبرنگار جلال معلومی