رفع تبعیض و نابرابری ها مهمترین مطالبه کردها از رئیس جمهور است

نماینده سقز و بانه در مجلس مهمترین مطالبه کردها از رئیس جمهور آینده را نگاه عادلانه، یکسان و برابر به تمامی ملت، اقوام و مذاهب بیان کرد و گفت: در این راستا رفع تبعیض ها و نابرابری ها ضروریست به گزارش پیرانشهر رووداو به نقل از کردپرس؛ محسن بیگلری مهمترین دغدغه اقتصادی- اجتماعی حال حاضر […]

نماینده سقز و بانه در مجلس مهمترین مطالبه کردها از رئیس جمهور آینده را نگاه عادلانه، یکسان و برابر به تمامی ملت، اقوام و مذاهب بیان کرد و گفت: در این راستا رفع تبعیض ها و نابرابری ها ضروریست

به گزارش پیرانشهر رووداو به نقل از کردپرس؛ محسن بیگلری مهمترین دغدغه اقتصادی- اجتماعی حال حاضر را ایجاد اشتغال مولد و پایدار، حل مشکلات جوانان نظیر: ازدواج و مسکن و توجه به منزلت اجتماعی آنان، توجه به حقوق بانوان و استفاده از توانمندی های انان را بیان کرد و گفت: لازمست در زمینه های تحول اقتصادی، توسعه متوازن در مناطق مختلف بیان نمود

این نماینده کردستان بر ضرورت شایسته سالاری و توجه به تخصص و توانمندی در بحث انتخاب مدیران تاکید و گفت: نباید گرایشات جناحی اصلاح طلب و اصولگرا بهانه ای برای حذف مدیران توانمند و خدوم باشد

وی توجه به وضعیت سلامت، بهداشت و درمان را دیگر نیازهای اساسی مردم بیان و گفت: در کنار طرح تحول سلامت باید طرح بیمه همگانی و تامین آتیه برای تمامی اقشار و خانواده ها با رویکردی حمایتی و توانمندسازی اجرا شود

بیگلری بر سرکشی مستمر هیات دولت از استان ها و شهرستان ها و حضور در میان مردم تاکید و گفت: توسعه و گشایش فرهنگی و ارتقای وضعیت فرهنگیان و دانشگاهیان باید مورد اهتمام همه باشد

نماینده سقز و بانه، توسعه ارتباط با کشورهای مختلف جهان ضروری دانست و گفت: باید با تعامل و تقویت روابط احترام آمیز بستر را برای تقویت حداکثری منافع ملی فراهم نمائیم.

بیگلری توجه به خواسته ها و مطالبات کردها از جمله: تشکیل کمیته رفع محرومیت کردستان، ایجاد کارخانجات بزرگ صنعتی، استفاده از کردها و اهل سنت در رده های مختلف مدیریتی و… را دغدغه اصلی مردم و نخبگان دانست و گفت: لازمست کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه های عملی در این راستا ارائه دهند.