هفتمین سالروز فعالیت پیرانشهر رووداو

💐به بهانه هفتمین سالروز فعالیت پیرانشهر رووداو پیام پایگاه خبری پیرانشهر رووداو با شما مخاطبان عزیز مدیر مسئول ؛ جلال معلومی  

💐به بهانه هفتمین سالروز فعالیت پیرانشهر رووداو

پیام پایگاه خبری پیرانشهر رووداو با شما مخاطبان عزیز

مدیر مسئول ؛ جلال معلومی