آنکه شمشیر ستم بر سر ما آخته است/خود گمان کرده که برده ست، ولی باخته است

نمیخواهم بال وپر بدهم و ازکلمات عجیب استفاده کنم به زبان ساده شرح اتفاقات چندشب پیش بنده و رفیقم که دانشجوی شهرتهرانیم دربرگشت به پیرانشهر را تعریف میکنم وامیدوارم پایانه پیرانشهر پاسخگو باشد . ۱.درجریان برگشت بنده ودوستم از تهران به پیرانشهر به سایت رزرو اتوبوس رفتیم و اتوبوس یکی از تعاونی هارا درساعت ۲۰:۴۵ […]

نمیخواهم بال وپر بدهم و ازکلمات عجیب استفاده کنم به زبان ساده شرح اتفاقات چندشب پیش بنده و رفیقم که دانشجوی شهرتهرانیم دربرگشت به پیرانشهر را تعریف میکنم وامیدوارم پایانه پیرانشهر پاسخگو باشد .

۱.درجریان برگشت بنده ودوستم از تهران به پیرانشهر به سایت رزرو اتوبوس رفتیم و اتوبوس یکی از تعاونی هارا درساعت ۲۰:۴۵ به مقصد پیرانشهر رزرو وخوشحال ازاینکه بله از بهترین تعاونی شهرستان قراراست استفاده کنیم و وسایل زیادی که داریم راحت برمی گردانیم.

۲.به ترمینال رفتیم و گفتند اتوبوس پیرانشهر میرودبه مقصد مهاباد چون اتوبوس ما به دلایلی گیرکرده اما نگران نباشید به محض رسیدن به مهاباد سوار اتوبوس پیرانشهرمی شوید وبرمیگردید،این اتفاق دفعه دوم بود که می افتاد و حدود چندماه قبل هم این اتفاق برای ما افتاه بود.نکته جالب این جاست که اتوبوس یکی دیگراز تعاونی های پیرانشهر به مقصد پیرانشهر راهی بود درهمان زمان!

۳.گفتند وسایلتان را ببرید، بلیط اتوبوس پیرانشهر درمهاباد برایتان رزرو شده و بدون نگرانی وسایلتان درآنجا سوارمی کنند.

۴.ازتهران رسیدیم مهاباد، اتوبوسی که نه تنها همشهری من نبوده و راننده اتوبوس راهم تاحالا ندیده بودیم هیچ کرایه ی اضافی از بنده ودوستم نگرفت.

۵.در ترمینال مهاباد اتوبوس پیرانشهر خواها ۲۰هزارتومن کرایه اضافی بود واین درحالی است که هزینه کرایه تهران تا پیرانشهر را اینترنتی واریز کرده بودیم و یک قران هم کرایه بار درفاصله۸۰۰کیلومتری تهران-مهاباد پرداخت نکردیم ولی راننده وهم ماشین برای شهرپیرانشهربودند.[درهرموردی که دیده می شود قیمت پیرانشهر چندبرابر شهرهای دیگراست] پس حتما فرق دارند با تمام ایران واین به معنی ۲۰هزار تومن کرایه اضافی بود.

پی نوشت اول:حال سوال بنده این است آیا واقعا انصاف است همچین کاری؟بار دو دانشجو که تنها کیف و کتاب وچندتا پتو بودند،مگر فاصله مهاباد تاپیرانشهر و تهران تا مهاباد چه تفاوتی دارد که دریکی کرایه اضافی بایدپرداخت بشه در یکی نه. درحالی که کرایه پرداختی ما تا پیرانشهر بوده! واقعا چرا درپیرانشهر همه چیز دویاسه برابراست؟چرا قیمت ها حتی از پایتخت هم بالاتراست؟چرا رسیدگی به موارد زیادی درسطح شهرستان دیده نمی شود؟ غذاخوری که راننده اتوبوس های پیرانشهر-تهران برای استفاده نگه می دارند اغلب فاقد کیفیت مناسب می باشد. آیا ارگانی مسئولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده دارد؟

پی نوشت دوم:بحث من ۱۰یا۲۰هزارتومن نیست ولی در۳سالی که دانشجوم خیلی بی نظارتی در ارگان اتوبوسرانی شهرستان دیدم ودیگر نتوانستم روزه سکوت بگیرم وبه عنوان یک خبرنگار وفعال مدنی شهرستان برخورد واجب دانستم با رسانه ای کردن این مورد پیگیری های لازم صورت بگیرید.

متین ریمازخبرنگار پیرانشهر رووداو