سرخوردگی نخبگان ،جامعه را به کجا می برد ؟/ یادداشتی از فاروق رسولی

چندیست نخبگانی دلسوز و صاحب قلم در دو شهرستان محروم و مظلوم پیرانشهر و سردشت ، نوشتارهایی را در فضای مجازی منتشر می کنند و از روی دلسوزی و خیرخواهی ، گاهاً همین مطالب را برای بنده حقیر نیز ارسال می فرمایند که از این بابت بسیار ممنون و سپاسگزارم و به خیرخواهی ایشان معتقدم […]

چندیست نخبگانی دلسوز و صاحب قلم در دو شهرستان محروم و مظلوم پیرانشهر و سردشت ، نوشتارهایی را در فضای مجازی منتشر می کنند و از روی دلسوزی و خیرخواهی ، گاهاً همین مطالب را برای بنده حقیر نیز ارسال می فرمایند که از این بابت بسیار ممنون و سپاسگزارم و به خیرخواهی ایشان معتقدم ، لیکن این دوستان موضوعی را عمداً و یا سهواً در نوشتار خود درج نکرده و به فراموشی می سپارند .
دوستان عزیز خیرخواه و صاحب قلم !!

اینکه کارکردهای نماینده مجلس تضعیف شده ،نه محصول سیستم حکومت داری کشورمان بلکه محصول عملکرد تک تک نمایندگان در ادوار گذشته است .
نه اینکه کاندیداهای جدید ابرمرد و سوپر من بوده و گذشتگان ناکارآمد بوده اند .
دوستان اینکه در ماجرای گران شدن بنزین نمایندگان احساس کردند آنها را دور زده اند اصلاً درست نیست . نمایندگانی که حداقل ۸ سال برای برنامه ریزی و قانونگذاری در خصوص تعرفه ها و نرخ حامل های انرژی به دلایل خودشان سهل انگاری کردند ،باید انتظار چنین تصمیم خارق العاده ای را داشتند و این موضوع دقیقاً ضعف آنان در قانوگذاری بود .
دوستان با قهر و مطرح کردن تلخی ها و انتقادات ناامید کننده هیچ چیزی عوض نخواهد شد ، بلکه این دوران هم می گذرد و دوباره با همین قهرها ناکارآمدی در بدنه مجلس جدید خواهد خزید .
به جای همه این انتقادات و تلخی ها و خطاب های ناروا به کسانی که هر یک با برنامه خاص خود برای خدمت آمده اند . آنها را به چالش بکشید ، با آنها حرف بزنید ، از آنها بخواهید تا شما را با برنامه کاربردی خودشان قانع به مشارکت کنند و از قلم خود برای اصلاح امور حتی به شکل جزئی بهره ببرید ، تا شما هم در کاهش درد و مشکلات این دیار سهیم باشید . نه اینکه همه را بی تقوی ، بدون بینش عمیق و نان به نرخ روز خور و یا دنبال مال مکنت و هزاران صفت دیگر بنامید و خود نیز فقط بنشینید و ناامیدی و تلخی تزریق کنید .
بیایید همه دست در دست هم داده و هر یک در جایگاه خود خدمت کنیم و هر کسی هم از بین همین مردم توانست بر مسندی بنشیند و بتواند خدمت کند ، یار و پشتیبان باشیم و کار را با مشارکت و عقل جمعی انجام دهیم تا بلکه اندک دستاوردی کسب کنیم و از کم و کم ها شروع کنیم تا به آبادی و آبادانی برسیم .

باز هم عرض می کنم بر خیرخواهی و نیت خوب شما معتقدم و از بابت راهنمائی ها و توصیه های دوستانه تان بسیار ممنون و سپاسگزارم