۷۷ درصد مطالبه‌ چغندرکاران آذربایجان‌غربی پرداخت شد

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: کل بهای چغندرقند خریداری‌شده در استان، چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بود که سه‌هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال آن شامل حدود ۷۷ درصد پرداخت شده‌ است.[/quote] رسول جلیلی رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: امسال از سطح ۲۶ هزار هکتار زمین کشاورزی اختصاص یافته به کشت چغندرقند […]

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: کل بهای چغندرقند خریداری‌شده در استان، چهارهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بود که سه‌هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال آن شامل حدود ۷۷ درصد پرداخت شده‌ است.[/quote]

رسول جلیلی رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: امسال از سطح ۲۶ هزار هکتار زمین کشاورزی اختصاص یافته به کشت چغندرقند در استان، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این محصول برداشت شده‌ است.

پرداخت بهای چغندرقند خریداری‌شده نیز مشکلی وجود ندارد و پرداخت‌ها به روز است

وی با اشاره به اینکه از نظر پرداخت بهای چغندرقند خریداری‌شده نیز مشکلی وجود ندارد و پرداخت‌ها به روز است، اظهار داشت: انتظار می‌رود کشاورزان ظرفیت کشت را رعایت کرده و از میزان ظرفیت کارخانه‌های استان شامل حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن فراتر نروند.

متوسط عیار چغندرقند تحویلی کارخانه‌های قند بالای ۱۷ درصد برآورد می‌شود

وی اضافه کرد: در حال حاضر متوسط عیار چغندرقند تحویلی کارخانه‌های قند بالای ۱۷ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با سال قبل که عیار آن ۱۵ تا ۱۶ درصد بود، از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

آذربایجان‌غربی دارای رتبه اول تولید چغندرقند کشور در سال است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در خصوص کشت نشایی این محصول در سطح استان بیان کرد: برای دومین سال متوالی کشت نشایی در چهار شهرستان ارومیه، بوکان، میاندوآب و نقده انجام شده که نتایج آن به‌ویژه در کاهش میزان آب مصرفی بسیار مهم است.

آذربایجان‌غربی دارای رتبه اول تولید چغندرقند کشور به میزان سالانه ۱.۸ تا ۲ میلیون تن در سال است.