مهاباد رتبه دوم استان در تولید گردو

[quote bgcolor=”#f9f9f9″ arrow=”yes”]مهاباد با ٧۴٧ هکتار باغ گردو رتبه دوم تولید این محصول در آذربایجان غربى است.[/quote] مسئول باغبانى جهاد کشاورزى مهاباد با اشاره به اینکه تولید گردو در این شهرستان در مقایسه با پارسال ٢٠ درصد افزایش یافته است گفت: مهاباد ۶۴٧ هکتار باغ  گردو دارد که امسال حدود یکهزار و ۲۵۷ تن گردو […]

[quote bgcolor=”#f9f9f9″ arrow=”yes”]مهاباد با ٧۴٧ هکتار باغ گردو رتبه دوم تولید این محصول در آذربایجان غربى است.[/quote]

مسئول باغبانى جهاد کشاورزى مهاباد با اشاره به اینکه تولید گردو در این شهرستان در مقایسه با پارسال ٢٠ درصد افزایش یافته است گفت: مهاباد ۶۴٧ هکتار باغ  گردو دارد که امسال حدود یکهزار و ۲۵۷ تن گردو از آن برداشت شده است.

۷۰ درصد خشکبار مهاباد به شهرها و استان هاى هم جوار فرستاده مى شود

کریمى افزود: ۳۰ درصد محصولات به صورت تازه خورى و خشکبار مصرف و ۷۰ درصد بقیه آن به شهرها و استان هاى هم جوار فرستاده مى شود.

وى اضافه کرد: ارقام مختلفى از گردو از جمله سنگى و کاغذى در باغات مهاباد برداشت مى شود و تمهیداتى اندیشیده شده تا ارقام سنگى حذف و با اصلاح و سرشاخه کارى و استفاده از ارقام اصلاح شده مانند چندلر و فرگول میزان برداشت گردو از باغات افزایش یابد.