بیش از ۱۷۷ هزار واحد روستایی آذربایجان غربی نیازمند بازسازی است

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]محمود بدلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: ۱۷۷هزار و ۱۰۰واحد مسکن روستایی استان نیاز به بازسازی دارند.[/quote] محمود بدلی افزود: براساس آخرین سرشماری، استان دارای ۲۵۸هزار و ۴۴۵ واحد مسکونی روستایی است که از این تعداد واحد روستایی تعداد ۱۷۷هزار و ۱۰۰واحد نیازمند بازسازی هستند. بیش از ۷۰ هزار واحد […]

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]محمود بدلی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: ۱۷۷هزار و ۱۰۰واحد مسکن روستایی استان نیاز به بازسازی دارند.[/quote]

محمود بدلی افزود: براساس آخرین سرشماری، استان دارای ۲۵۸هزار و ۴۴۵ واحد مسکونی روستایی است که از این تعداد واحد روستایی تعداد ۱۷۷هزار و ۱۰۰واحد نیازمند بازسازی هستند.

بیش از ۷۰ هزار واحد مسکن روستایی با تسهیلات بنیاد مسکن مقاوم سازی شده اند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد ۷۰ هزارو ۷۰ واحد مسکونی روستایی در استان با استفاده از تسهیلات بنیاد مسکن  مقاوم سازی و بازسازی شده اند، تصریح کرد: تعداد ۳۵۲۰ واحد نیز در دست اجرا هستند که تا پایان سال به اتمام خواهند رسید.

وی با تاکید بر اینکه طرح ویژه بهسازی مسکن روستاها و شهرهای زیر ۲۵هزار نفر جمعیت در حال اجرا می شود، اظهار کرد: طبق آخرین سرشماری جمعیت، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون تعداد ۱۰۰۰۵ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در روستاها از تسهیلات این بنیاد بهره مند شده اند.

اعتبار برای مقاوم سازی ۱۲ هزار واحد دیگر اختصاص داده شده است

بدلی در خصوص برنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی  برای بازسازی واحدهای روستایی استان درسال جاری یادآور شد: برای بازسازی ۱۲ هزار واحد با صرف اعتبار ۴۸۰۰ میلیارد ریال( برای هر واحد ۴۰۰ میلیون ریال) نیاز است که تاکنون اعتبار برای بازسازی ۸۸۰۰ واحد تخصیص داده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ادامه داد: از این تعداد تاکنون برای ۷۴۵۰ واحد تشکیل پرونده و به بانک های عامل معرفی شده، همچنین ۱۸۰۰نفر نیز کار اجرایی خود را شروع کرده اند.

وی در خصوص وضعیت استان در زمینه مقاوم سازی مساکن روستایی نسبت به نرم کشوری گفت: در حال حاضر عملکرد مقاوم سازی مساکن روستایی در استان ۲۷درصد بوده که این وضعیت در کشور ۴۲درصد است.