معاونان هماهنگی امور اقتصادی و هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی منصوب شدند

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، “آیدین رحمانی رضائیه” به سمت معاون هماهنگی امورعمرانی و “بهنام شهدی” به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب شده اند.[/quote] در متن حکم معاون امور عمرانی آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار آذربایجان‌غربی و تایید معاون عمران و […]

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، “آیدین رحمانی رضائیه” به سمت معاون هماهنگی امورعمرانی و “بهنام شهدی” به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب شده اند.[/quote]

در متن حکم معاون امور عمرانی آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار آذربایجان‌غربی و تایید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، آیدین رحمانی رضائیه را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی منصوب می نمایم.

ایجاد هماهنگی در زمینه‌های فنی و عمرانی، نظارت بر تهیه و تصویب طرح های توسعه وعمران شهری و روستایی، تشخیص نیازمندی‌های عمرانی و تعیین اولویت‌ها، نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های استانی و نحوه عملکرد جذب اعتبارات، برقراری تعامل لازم با مدیران دستگاه‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی و رشد و توسعه متوازن مناطق، نظارت و مراقبت بر نحوه ساخت و سازها، توجه به الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی و ارائه منظم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها به معاونت مزبور از اهم وظایفی است که انتظار دارد ضمن هماهنگی با معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات جاری و اسناد فرادست و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید با بهره‌گیری از استعدادها و تجارب نیروهای لایق و متخصص بدان اهتمام نمایید.

همچنین در متن حکم معاون امور اقتصادی آمده است: بنا به پیشنهاد استاندار آذربایجان‌غربی و با توجه به تایید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور ، به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب می‌شوید.

امید است، ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری استان و بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و زرارت متبوع و نیز خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

گفتنی است؛ آیدین رحمانی رضائیه پیش از این مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی بود و همچنین بهنام شهدی نیز مدیریت امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان‌غربی را بر عهده داشت.

پیش از این سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی بر عهده رضا حسینی و سرپرستی هماهنگی امورعمرانی نیز بر عهده پیمان آرامون بود.