سنندج، شهر خلاق موسیقی ثبت جهانی شد

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد[/quote] شهردار سنندج امروز در جمع خبرنگاران حامل یک خبر خوش بود:  سنندج بعنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد. از مهمترین اهداف ثبت جهانی شهر‌ها در یونسکو را برندسازی آن شهر است حشمت الله صیدی یکی از مهمترین اهداف ثبت جهانی […]

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد[/quote]

شهردار سنندج امروز در جمع خبرنگاران حامل یک خبر خوش بود:  سنندج بعنوان شهر خلاق موسیقی در یونسکو ثبت جهانی شد.

از مهمترین اهداف ثبت جهانی شهر‌ها در یونسکو را برندسازی آن شهر است

حشمت الله صیدی یکی از مهمترین اهداف ثبت جهانی شهر‌ها در یونسکو را برندسازی آن شهر دانست که موجب می‌شود هویت و اصالت شهر به جهانیان معرفی شود که این امر امروز برای سنندج محقق شد.