متوسط تعداد تراکنش یک دستگاه کارتخوان چقدر است؟

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]گزارش منتشره از تعداد متوسط تراکنش ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت نشان می‌دهد که به صورت میانگین با هر دستگاه کارتخوان فروشگاهی در شهریورماه تعداد ۲۶۳ تراکنش انجام شده است[/quote] به گزارش پیرانشهر رووداو به نقل از ایبِنا، پنجاه و یکمین گزارش اقتصادی شاپرک از وضعیت سرانه تراکنش ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک […]

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]گزارش منتشره از تعداد متوسط تراکنش ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت نشان می‌دهد که به صورت میانگین با هر دستگاه کارتخوان فروشگاهی در شهریورماه تعداد ۲۶۳ تراکنش انجام شده است[/quote]
به گزارش پیرانشهر رووداو به نقل از ایبِنا، پنجاه و یکمین گزارش اقتصادی شاپرک از وضعیت سرانه تراکنش ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در شهریورماه سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت با استفاده از ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۶۱۲ ابزار پذیرش فعال شامل ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۲۷۵ هزار  تراکنش شاپرکی انجام شده که تعداد متوسط تراکنش مجموع ابزارهای پذیرش فعال سیستمی به تعداد ۲۳۲ تراکنش رسیده است

در شهریور ماه ۹۸ تعداد ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار تراکنش در شبکه پرداخت به ثبت رسیده است

بر اساس این گزارش در شهریور ماه یک میلیون و ۳۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی فعال بوده که با استفاده از آن ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار تراکنش در شبکه پرداخت به ثبت رسیده و سرانه تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی تعداد ۱۳۸ تراکنش بوده است؛ همچنین در مدت مذکور  حدود  یک میلیون و ۲۲۵ هزار ابزار پذیرش موبایلی در شبکه پرداخت فعالیت داشته که با استفاده از این ابزارها ۱۴۲ میلیون و ۸۴۴ هزار تراکنش انجام شده و تعداد متوسط تراکنش از طریق این ابزار پذیرش ۱۱۷ تراکنش اعلام شده است
با توجه به وضعیت ابزار کارتخوان و با استفاده از ظرفیت ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار ابزار کارتخوان فروشگاهی فعال بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۴ ملیون و ۷۰۰ هزار تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام شده و تعداد تراکنش به ازای هر ابزار کارتخوان فروشگاهی ۲۶۳ تراکنش بوده است که بیشترین تعداد متوسط تراکنش برای هر ابزار در میان ابزارهای پذیرش به شمار می‌رود.