مردم هم خواهان قطع یارانه ثروتمندان هستند

به گزارش پیرانشهر رووداو، نظر سنجی«ایسپا» نشان داد: دو سوم مردم ایران خواهان صرف منابع حاصل از قطع یارانه‌ی ثروتمندان به نفع قشر محروم هستند. تنها ۱.۵ درصد مردم می­گویند یارانه فعلی «بخش زیادی» از هزینه­های آنان را پوشش می‌دهد نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)که در اواخر شهریور امسال به صورت مصاحبه حضوری […]

به گزارش پیرانشهر رووداو، نظر سنجی«ایسپا» نشان داد: دو سوم مردم ایران خواهان صرف منابع حاصل از قطع یارانه‌ی ثروتمندان به نفع قشر محروم هستند. تنها ۱.۵ درصد مردم می­گویند یارانه فعلی «بخش زیادی» از هزینه­های آنان را پوشش می‌دهد

نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)که در اواخر شهریور امسال به صورت مصاحبه حضوری انجام شد نشان می‌دهد مردم ایران خواستار افزایش یارانه دهک­‌های محروم جامعه پس از حذف یارانه ثروتمندان هستند.

 این نظرسنجی که به سفارش پژوهشکده‌ی مطالعات توسعه‌ی جهاد دانشگاهی توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) انجام شد، به صورت ملی و با حجم نمونه ۴۵۰۹ نفر در نقاط شهری و روستایی کشور انجام شده و قابل تعمیم به کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال سراسر کشور است. ۵۱ درصد نمونه مرد و ۴۹ درصد زن بوده‌­اند. ۳۰.۸ درصد پاسخگویان در رده‌ی سنی ۱۸ تا ۲۹ ساله، ۴۲.۵ درصد در رده‌ی سنی ۳۰ تا ۴۹ ساله و ۲۶.۶ درصد نیز در رده‌ی سنی بالای ۵۰ سال بوده­‌اند.

نتایج نظرسنجی نشان می­‌دهد ۶۶.۵ درصد مردم ایران معتقدند، پس از این که یارانه ثروتمندان جامعه قطع شد عواید حاصل از آن باید به افزایش یارانه نقدی دهک‌­های محروم جامعه اختصاص یابد.

۴۱.۷ درصد معتقدند این عواید صرف توسعه‌ی کشور، مانند افزایش اشتغال، بهداشت و درمان و پروژه­‌های عمرانی شود. ۲۸.۷ درصد نیز اعلام کرده‌اند، این عواید بهتر است، صرف افزایش مبلغ یارانه نقدی خانوارهای دارای معلول گردد. لازم به ذکر است در این سؤال پاسخگویان امکان انتخاب چند گزینه را داشتند.

نتایج دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که اکثر مردم ایران موافق صرف درآمدهای حاصل از حذف یارانه دهک‌­های ثروتمند هر استان جهت اشتغال و محرومیت زدایی در همان استان هستند.

 در این راستا سؤالی از پاسخگویان با این مضمون پرسیده شده است: «اگر دولت بخواهد با محوریت استانداران، یارانه دهک‌های ثروتمند جامعه را حذف کند و مبلغ آن را در همان استان جهت ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی صرف کند، شما موافقید یا نه؟». نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که ۷۶.۸ درصد پاسخگویان با این امر موافقت کرده و ۲۲ درصد نیز مخالف این کار بوده‌­اند. ۱.۲ درصد نیز به این سؤال پاسخ مشخصی نداده­‌اند.

محور دیگر نظرسنجی به دیدگاه مردم در خصوص مبلغ فعلی یارانه نقدی اختصاص داشت. نتایج نظرسنجی نشان داد ۹۳.۳ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌­اند، مبلغ یارانه‌ی فعلی بخش کمی از هزینه­‌های زندگی خانوارشان را پوشش می­‌دهد. ۱.۵ درصد گفته‌­اند یارانه فعلی بخش زیادی از هزینه‌­های آنان را پوشش می­‌دهد و ۴.۸ درصد نیز اعلام کرده‌­اند یارانه نقدی فعلی به میزان متوسطی هزینه­‌های زندگی خانوارشان را پوشش می­‌دهد. ۰.۳ درصد نیز به این سؤال پاسخ مشخصی نداده‌­اند.