نرخ خرید تضمینی گندم ۲۲۰۰ تومان اعلام شد

[quote bgcolor=”#d6d6d6″ arrow=”yes”]سخنگوی دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید (۹۸-۹۹) را، ۲۲۰۰ تومان اعلام کرد[/quote] نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید باید در فصل تابستان و حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه هر سال اعلام شود. سخنگوی دولت درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۹_۹۸، بیان کرد: نرخ […]

[quote bgcolor=”#d6d6d6″ arrow=”yes”]سخنگوی دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید (۹۸-۹۹) را، ۲۲۰۰ تومان اعلام کرد[/quote]

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید باید در فصل تابستان و حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه هر سال اعلام شود.

سخنگوی دولت درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۹_۹۸، بیان کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم طبق مصوبه شورای اقتصاد برای سال زراعی جدید، ۲۲۰۰ تومان تعیین شده است.

نرخ خرید گندم ۲۵۰۰ تومان پیشنهاد شده بود

این در حالی است که پیش از این رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را، ۲۸۶۸ تومان و رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز، ۲۵۰۰ تومان پیشنهاد کرده بودند.