جلسه شورای اسلامی شهر و شهردار پیرانشهر با مالکین زمین های زراعی منطقه کلاوره ش

[quote bgcolor=”#dddddd” arrow=”yes”]پیرانشهر رووداو || مهندس سعیدی شهردار پیرانشهر از جلسه ای برای احداث سایت دفن زباله در زمین های منطقه کلاوره ش در ۳۱ هکتار و محدوده خالدار خبر داد که با احداث این سایت تا ۵۰ سال آینده نیازی به سایت دیگری برای دفن زباله نخواهد بود[/quote]   به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو […]

[quote bgcolor=”#dddddd” arrow=”yes”]پیرانشهر رووداو || مهندس سعیدی شهردار پیرانشهر از جلسه ای برای احداث سایت دفن زباله در زمین های منطقه کلاوره ش در ۳۱ هکتار و محدوده خالدار خبر داد که با احداث این سایت تا ۵۰ سال آینده نیازی به سایت دیگری برای دفن زباله نخواهد بود[/quote]

 

به گزارش خبرنگار پیرانشهر رووداو دیروز جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار پیرانشهر با مالکین زمین های زراعی منطقه کلاوره ش واقع در محدوده روستای خالدار جهت احداث سایت جدید پسماند شهری تشکیل گردید

این سایت دفن زباله تا پایان سال جاری برای دفن پسماند شهری اماده خواهد شد

در این جلسه پس از توافقات نهایی مقرر گردید طی دو روز آینده قرارداد تملک، تنظیم و شهرداری تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت خسارت تعیین شده به مالکان زمین اقدام نماید و مالکین نیز از کشت زمین های مورد نظر خودداری نمایند

منطقه کلاو ره ش ۳۱ هکتار بوده و با عنایت به موقعیت جغرافیایی محل و واقع شدن آن در فاصله ده کیلومتری شهر و خارج از حریم شهر و پس از مطالعات زیست محیطی، مورد موافقت دستگاه های اجرایی مربوطه برای فعالیت به عنوان محلی مناسب برای دفن بهداشتی زباله های شهرستان قرار گرفته و مورد تائید کارگروه مدیریت پسماند شهرستان نیز واقع شده است

پیرانشهر تا ۵۰ سال آینده نیازی به سایت دیگری برای دفع زباله نخواهد داشت

حال باتوجه به اتمام ظرفیت سایت قبلی و اهمیت پیدا کردن محل جدید و به جهت جلوگیری از ایجاد بحران زیست محیطی در آینده، در این دوره در دستور کار شهرداری قرار گرفته است و یکی از نیازهای اساسی و از پروژه های استراتژیک شهرستان می باشد. پیش بینی می گردد با دفن بهداشتی و صحیح پسماند روزانه شهرستان ، تا ۵۰ سال آینده نیازی به سایت دیگر نباشد .