سردشت پربارش‌ترین شهر آذربایجان‌غربی در سال آبی گذشته

[quote bgcolor=”#eaeaea” arrow=”yes”]سردشت با ثبت یک‌هزار و ۱۶۰ میلی‌متر بارندگی در سال آبی گذشته اول مهر ۱۳۹۷ تا ۳۱ شهریور امسال پربارش‌ترین شهر آذربایجان‌غربی بود[/quote] اردلان محمدپور روز رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: پس از سردشت در سال آبی گذشته، پیرانشهر نیز با ۹۵۹ میلی‌متر بارندگی در جایگاه دوم قرار داشت. وی اضافه کرد: میزان […]

[quote bgcolor=”#eaeaea” arrow=”yes”]سردشت با ثبت یک‌هزار و ۱۶۰ میلی‌متر بارندگی در سال آبی گذشته اول مهر ۱۳۹۷ تا ۳۱ شهریور امسال پربارش‌ترین شهر آذربایجان‌غربی بود[/quote]

اردلان محمدپور روز رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: پس از سردشت در سال آبی گذشته، پیرانشهر نیز با ۹۵۹ میلی‌متر بارندگی در جایگاه دوم قرار داشت.

وی اضافه کرد: میزان بارش‌های سردشت در سال آبی گذشته در مقایسه با ۸۴۹ میلی‌متر سال قبل از آن ۳۷ درصد و در مقایسه با ۷۰۳ میلی‌متر میانگین بارندگی بلندمدت ۶۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

در سال آبی گذشته سردشت و پلدشت به ترتیب رتبه اول و دوم را نسبت به میان بارش ها کسب کردند

وی با اشاره به اینکه سال گذشته کمترین بارش استان در شوط ثبت شد، افزود: در سال آبی گذشته این شهر با ۲۶۸.۵ میلی‌متر بارندگی کم‌باران‌ترین شهر آذربایجان‌غربی بود و پلدشت نیز با ۲۷۷.۶ میلی‌متر بارندگی در جایگاه دوم استان از نظر مقدار بارش‌ها قرار داشت.

محمدپور گفت: بارش‌های سال گذشته شوط در مقایسه با ۳۶۰.۶ میلی‌متر سال قبل از آن ۲۶ درصد کاهش و در مقایسه با ۲۸۶.۶ میلی‌متر میانگین بارندگی بلندمدت این شهرستان ۶ درصد کاهش پیدا کرده‌است.

 

میانگین بارش‌های آذربایجان‌غربی در مقایسه با میانگین بلند مدت ۵۶ درصد افزایش یافته‌است

وی در خصوص میانگین بارندگی‌ها در ارومیه نیز گفت: سال آبی گذشته ۴۹۱ میلی‌متر بارندگی در ارومیه ثبت شد که در مقایسه با ۳۹۵.۷ میلی‌متر بارندگی سال

رئیس اداره هواشناسی مهاباد اظهار داشت: در سال آبی گذشته میانگین بارش‌های آذربایجان‌غربی ۳۹۸.۱ میلی‌متر بود که سال قبل از آن ۳۵۶.۲ میلی‌متر بود و میانگین بلندمدت استان نیز ۲۵۴.۹ میلی‌متر ثبت شده که بارش‌های سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن ۱۲ درصد و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۵۶ درصد افزایش یافته‌است.

وی در خصوص میانگین بارندگی‌ها در ارومیه نیز گفت: سال آبی گذشته ۴۹۱ میلی‌متر بارندگی در ارومیه ثبت شد که در مقایسه با ۳۹۵.۷ میلی‌متر بارندگی سال قبل از آن ۳۴ درصد و در مقایسه با ۳۳۶.۵ میلی‌متر میانگین بارندگی این شهر ۴۶ درصد افزایش یافته‌است.

وی افزود: در این مدت در مهاباد نیز  ۶۵۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شد که در مقایسه با ۵۰۷ میلی‌متر سال قبل از آن، ۲۴ درصد و در مقایسه با ۴۱۲ میلی‌متر میانگین بلندمدت ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.