مطالعات باستانشناسی محوطه های کانی سیو پیرانشهر ادامه می یابد

[quote bgcolor=”#efefef” arrow=”yes”]مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، از تهیه نقشه باستانشناسی مشترک استان آذربایجان غربی با حضور رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور خبر داد.[/quote] به گزارش پیرانشهر رووداو و به نقل از کردپرس جلیل جباری گفت: جلسه بررسی تهیه نقشه باستانشناسی مشترک استان آذربایجان غربی با حضور رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور […]

[quote bgcolor=”#efefef” arrow=”yes”]مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، از تهیه نقشه باستانشناسی مشترک استان آذربایجان غربی با حضور رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور خبر داد.[/quote]

به گزارش پیرانشهر رووداو و به نقل از کردپرس جلیل جباری گفت: جلسه بررسی تهیه نقشه باستانشناسی مشترک استان آذربایجان غربی با حضور رئیس پژوهشکده باستانشناسی کشور برگزار شد.

مطالعات باستانشناسی محوطه های کانی سیو پیرانشهر ادامه می یابد

او افزود: در این جلسه مطالعات باستانشناسی محوطه های کانی سیو پیرانشهر بررسی و بر لزوم ادامه مطالعه و کاوش ها نیز تاکید شد.

جباری ادامه داد: همچنین با توجه به اولویت پژوهشی در راستای تهیه نقشه باستانشناسی استان ها در قالب طرح مشارکتی مصوب شد، استارت تهیه نقشه باستانشناسی استان آذربایجان غربی زده شود.

او تصریح کرد: خروجی نهایی این پروژه می تواند بعنوان اطلس گردشگری آذربایجان غربی نیز استفاده شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان گفت: در همین راستا نماینده اداره کل میراث فرهنگی بعنوان نماینده استان جهت آموزش به پژوهشکده باستانشناسی معرفی می شود.