انتظار و انتظار برای جشنواره عسل تا اینکه …

[quote bgcolor=”#c1c1c1″]پیرانشهر رووداو- برگزاری جشنواره عسل در پیرانشهر چندسالی است که قرار است برگزار شود و بتوان این محصول مهم پیرانشهر را به کشور و حتی باراهای خارجی معرفی کرد. اما هر سال به بهانه ای این جشنواره لغو می شود و اخیرا در خبرها آمده که این جشنواره در ارومیه برگزار خواهد شد.[/quote] انتظار […]

[quote bgcolor=”#c1c1c1″]پیرانشهر رووداو- برگزاری جشنواره عسل در پیرانشهر چندسالی است که قرار است برگزار شود و بتوان این محصول مهم پیرانشهر را به کشور و حتی باراهای خارجی معرفی کرد. اما هر سال به بهانه ای این جشنواره لغو می شود و اخیرا در خبرها آمده که این جشنواره در ارومیه برگزار خواهد شد.[/quote]

انتظار و انتظار برای جشنواره عسل تا اینکه … (یادداشتی کوتاه از طاهر ابوبکری)

امروزه همه شهرهای جهان با توجه به مزیتهای نسبی خود به دنبال برجسته سازی و برندسازی در یک حوزه تخصصی خاص هستند و از دیرباز این حرکت در شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی و ایران وجود داشته است. بعنوان مثال شهر جشنواره ها : کن، شهرهای اداری- سیاسی: ، شهرهای بندری: بندرعباس، شهر دانشگاهی: زاهدان، شهرهای موزه ای: اصفهان و فلورانس، شهرهای توریستی و بازرگانی و … . در کل مسئولان هر شهری در پی پیدا کردن کوچکترین روزنه ای هستند تا جایی برای خود در میان شهرهای هم سطح خود باز کنند و به اقتصاد شهر و شهروندانش کمک کنند و کمی از اشتغالهای غیررسمی کم کنند و به اشتغالزایی پایدار کمک کنند.

اما چرا در شهر ما این ایده ها عملیاتی نمی شوند؟ چه می شود که دو سال طول می کشد تا جشنواره ای ساده را در محیطی سربسته و در داخل شهری با درجه امنیت بالا(به اقرار مهمانان و پیمانکاران غیربومی) برگزار کنیم و برگزار نمی شود تا نهایتا در غفلت ما و خواب ما، ایده آن قاپیده می شود.
شهر انگور، شهر سیب، شهر رشه، شهر گندم ، شهر آفتابگردان و … .

متاسفانه شهر ما سهمی از هیچکدام یک از این موارد ذکر شده ندارد و ظاهرا با حرکت کند متولیان امر، حالا حالاها نخواهد برد. مدتی بود زمزمه ها و تبلیغاتی در خصوص برگزاری جشنواره #عسل به چشم می خورد و شنیده می شد اما ….. خبری نشد و نشد تا اینکه قاپیده شد.

تنها گزینه باقیمانده برای ما و شهروندان برگزاری جشنواره چغندرقند می باشد که باید به برندسازی آن فکر کنیم که آن نیز مخالفان و موافقان خاص خود را خواهد داشت.