پیام نیچیروان بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق برای کنگرە مشاهیر کُرد

نیچیروان بارزانی در پیامی بە کنگرە مشاهیر کرد اعلام کرد: ما از همان کودکی در کنار خواندن نالی و محوی و ادیبان کرد، حافظ شیرازی و سعدی و شاعران ملت های دیگر را آموختیم.   نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با تشکر از دعوت استاندار کوردستان برای شرکت در کنگره مشاهیر کورد در پیامی اعلام […]

نیچیروان بارزانی در پیامی بە کنگرە مشاهیر کرد اعلام کرد: ما از همان کودکی در کنار خواندن نالی و محوی و ادیبان کرد، حافظ شیرازی و سعدی و شاعران ملت های دیگر را آموختیم.
 
نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با تشکر از دعوت استاندار کوردستان برای شرکت در کنگره مشاهیر کورد در پیامی اعلام کرد: بسیار خوشحالیم که در این کنگره حضور داریم از دانشگاه کوردستان و استاندار کوردستان تشکر می کنیم که کنگره مشاهیر کورد را به خوبی برگزار کردند و امیدوارم این کنگره بانی معرفی بیشتر کوردها به جهان شود.
 
وی افزود: انسان های خالق اهل هر کشوری باشند بخشی از تمدن بشری هستند و به همه جهان متعلق اند. آنها از طریق آثار خویش هم ملت خویش را سرفراز کردند و هم به کل بشریت خدمت کردند و  همزمان متعلق به تمام بشریت اند چون آثار آنها در تمام دنیا خوانده می شود.
 
بارزانی در ادامه افزود: ما از همان کودکی در کنار یادگیری محوی، گلستان و بوستان سعدی را آموختیم. در کنار نالی، حافظ شیرازی را خواندیم و پدر و مادران ما در کنار گوش کردن به حسن زیرک و خالقی و علی مردان، شجریان و ناظم غزال ها را گوش کردند.
 
رئیس اقلیم کوردستان در پایان تاکید کرد: این نشان می دهد که آثار مشاهیر متعلق به همه جهانیان است. این نشان می دهد که تفاوت فرهنگی و زبانی مشکل ساز نیست و این تمامیت خواهی و قبول نکردن یکدیگر است که بانی مشکلات و جنگ ها در تاریخ بشری است.