مجموع بارندگی سال زراعی این شهرستان از ۱۰۰۰ میلیمتر گذشت.

عبدالرحمان ابراهیمی تصریح کرد: مجموع بارندگی در شهر پیرانشهر از ابتدای سال زراعی جاری (اول مهر ماه ۹۷ تا ۱۳ فروردین ۹۸) از مرز ۱۰۰۰ میلیمتر عبور کرده و به۱۰۰۲.۵ میلیمتر رسید. ابراهیمی اظهار کرد: هنوز بیشتر از پنج ماه و نیم به پایان سال زراعی ۹۷-۹۸ باقیمانده، این میزان بارندگی در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک […]

عبدالرحمان ابراهیمی تصریح کرد: مجموع بارندگی در شهر پیرانشهر از ابتدای سال زراعی جاری (اول مهر ماه ۹۷ تا ۱۳ فروردین ۹۸) از مرز ۱۰۰۰ میلیمتر عبور کرده و به۱۰۰۲.۵ میلیمتر رسید.

ابراهیمی اظهار کرد: هنوز بیشتر از پنج ماه و نیم به پایان سال زراعی ۹۷-۹۸ باقیمانده، این میزان بارندگی در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصلی شهرستان پیرانشهر، در طول دوره آماری یک رکورد محسوب شده و نسبت به درازمدت مشابه بیش از ۹۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته نیز، حدود ۸۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی بااشاره به اینکه تا پایان سال ۱۳۹۷ و در ۶ ماهه نخست سال زراعی حدود ۸۳۱ میلیمتر بارندگی در داخل شهر به ثبت رسید که بر این اساس، بیش از ۱۷۱ میلیمتر از کل بارش در این ۱۳ روز از سال ۹۸ رخ داده است ادامه داد: در ۱۳ روز ابتدایی سال گذشته، ۶۶ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده که می توان گفت امسال ۱۵۹ درصد افزایش بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان داشته ایم.

رئیس اداره هواشناسی پیرانشهر بابیان اینکه پیرانشهر پس از سردشت با بیش از ۱۳۵۰ میلیمتر، دومین شهر پربارش در سطح استان می باشد گفت: براساس الگوهای پیش یابی هواشناسی، طی روزها و هفته های آتی، همچنان منطقه تحت تاثیر سامانه های بارشی متعدد قرار خواهدگرفت که انتظار داریم در طی اردیبهشت ماه نیز بارندگی ها در اغلب نقاط استان، بیش از حد نرمال به ثبت برسد